ทำไมจึงต้องตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพนอกสถานที่

การตรวจสุขภาพคือการตรวจหาสิ่งผิดปรกติในร่างกาย เป็นการหาทางป้องกัน ยับยั้ง และหาทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับการตรวจสุขภาพนั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มีอาการผิดปรกติเพียงอย่างเดียว แม้แต่คนทั่วไปก็สามารถตรวจได้เช่นกัน

ตรวจสุขภาพไปเพื่ออะไร

มีหลายคนที่โดนบังคับให้ ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ทั้งๆ ที่ตัวเองยังสุขภาพดีแข็งแรงอยู่ไม่มีอาการผิดปรกติใด อันที่จริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องให้มีอาการผิดปรกติก็สามารถตรวจได้ เพราะโรคบางชนิดก็มักจะไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นด้วย รู้ตัวอีกทีก็อาจจะสายแล้วก็ได้

ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงเป็นการค้นหาความผิดปรกติของร่างกาย และปัจจัยที่เสี่ยงที่ต่อการเกิดโรค เพื่อที่จะหาทางป้องกันเอาไว้ก่อนไม่ให้เกิดนั่นเอง ซึ่งจะแบ่งออกได้ดังนี้

  • การตรวจปัจจัยเสี่ยง

บุคคลที่มีความเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆ เช่นคนที่ทำงานในโรงงาน ทำงานที่มีสารเคมีหรือมีผลกระทบกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายทั้งหมด ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ทั้งสิ้น สำหรับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคล จะช่วยให้ทราบถึงโรคที่เกิดจากความเสี่ยงเหล่านั้น ความเสื่อมของอวัยวะที่เกิดจากการทำงาน เพื่อที่จะทำการรักษาได้ทันท่วงทีหาก ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ พบเจอว่ามีอาการเด่นชัด

และในผู้สูงอายุ สิ่งที่ต้องตรวจก็คือความเสื่อมสมรรถภาพของอวัยวะต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อหาทางในการบำรุงรักษาให้กลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

  • การตรวจเพื่อหาภัยเงียบ

อาการเหล่านี้มักจะไม่แสดงให้เห็นออกมาเด่นชัดทางภายนอก แต่จะอยู่ในร่างกาย ซึ่งการตรวจเพื่อหาโรคที่ซ่อนอยู่หรือกำลังรอเวลาในการแสดงอาการออกมา และทำการรักษาให้หายขาด เพราะโรคร้ายทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับคน มักจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นหากปล่อยให้ระยะเวลาในการรักษายาวนานออกไป

สำหรับโรคที่มักจะเป็นภัยเงียบกับคนได้มากที่สุดก็คือ โรคมะเร็งเต้านม โรคเบาหวาน โรคความดัน หาก ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ พบเจอตั้งแต่ในระยะแรก ก็รักษาก็จะหายขาดได้ แต่ถ้ายิ่งปล่อยนานไม่มีการตรวจ จนโรคนั้นไปถึงระยะที่มีความรุนแรง อาจจะทำให้รักษายา อีกทั้งยังเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ด้วย

ตรวจสุขภาพตอนไหนดี

การตรวจสุขภาพอย่างน้อยก็ควรตรวจปีละ 2 ครั้ง ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไป และไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนสูงอายุเท่านั้นถึงจะไปตรวจ แม้แต่เด็ก คนวัยทำงานเอง ก็ควร ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เพราะในแต่ละช่วงอายุ จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคที่ต่างกันนั่นเอง

ป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคได้อย่างไร

คงไม่มีใครอยากจะเป็นโรคแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคธรรมดา เพราะนั่นหมายถึงความทุกข์ สำหรับสิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ก็คือ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย และงดสร้างปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เพิ่ม เช่นการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการพักผ่อนไม่เพียงพอ

เพียงแค่นี้ก็จะช่วยให้โรคร้ายต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะเกิดกับเราน้อยลงได้แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ห้ามขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เป็นประจำ จะได้ทราบความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเราเอง