เราสามารถทำเลสิกได้หรือไม่ บทความนี้มีคำตอบ

ในการทำเลสิคนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ และ อาจจะยังไม่กล้าทำ เพราะว่ากลัวที่ว่าทำแล้วอาจจะไม่ได้ผลตามที่คาด ไว้ หรือ...