Tag: trsc

เราสามารถทำเลสิกได้หรือไม่ บทความนี้มีคำตอบ

ในการทำเลสิคนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ และ อาจจะยังไม่กล้าทำ เพราะว่ากลัวที่ว่าทำแล้วอาจจะไม่ได้ผลตามที่คาด ไว้ หรือ กลัวว่าอาจจะไม่หายขาด ซึ่งในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับ เพราะว่าในการทำเลสิกนั้น สามารถช่วยเราในเรื่องของปํญหาสายตาได้อย่างแน่นอน แต่ว่าสำหรัยคนที่ยังคิดจะเริ่ม หรือ อยากเช็คก่อนว่าตัวเองพร้อมจะทำเลสิกหรือไม่ เรามาลองสำรวจกันดีกว่านะครับ   อายุพร้อมแล้วหรือไม่   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรี่องของอายุ นั้นคนที่จะสามารถทำเลสิกได้นั้นจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าอายุน้อยกว่า 18 ปี นั้นจะทำให้เรานั้น อาจจะทำให้อวัยวะต่าง ๆ นั้นยังไม่พร้อม และ อาจจะเกิดผลข้างเคียงที่มากกว่าด้วยเช่นกัน  ซึ่งอาจจะอันตรายมากกว่าด้วยเช่นกัน ดังนั้นคนที่จะทำเลสิกได้นั้นควรจะมีอายุมากกว่า….