เครื่องวัดฝุ่น PM10 หนึ่งตัวช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์

ฝุ่น-pm10

ฃสถานการณ์ฝุ่นละอองพิษขนาดเล็ก PM 2.5 กลายเป็นวิกฤติมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การได้รับฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ร่างกาย จะเป็นอันตรายต่อปอด และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต รวมทั้งฝุ่น PM10 ด้วยเช่นกัน ฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศเป็นอนุภาคที่ทั้งเป็นของแข็งและของเหลว ซึ่งจะแพร่กระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศ โดยทั่วไปจะมีขนาดตั้งแต่ 0.0002 ไมครอน ขนาดใกล้เคียงกับโมเลกุลของสสาร จนไปถึงขนาด 500 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดใหญ่สามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้ถึง 2-3 นาที ก่อนจะตกสู่พื้นด้วยแรงดึงดูดของโลก หรือพลังลม ฝุ่นละอองที่แขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานมักจะเป็นฝุ่นละอองขนาดที่ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) เนื่องจากมีความเร็วในการตกลงสู่พื้นต่ำ เมื่อหากมีแรงกระทำจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การไหลเวียนของอากาศ และกระแสแรงลม เป็นต้น จะทำให้สามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นานมากขึ้น ฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) หากพบค่าเกินมาตรฐานการควบคุม คุณภาพอากาศ จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ จะเป็นผู้ที่ได้รับได้รับผลกระทบมากที่สุด

เครื่องวัดฝุ่น PM10 คืออะไร

เครื่องวัดฝุ่น PM10 เป็นเครื่องวัดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในชั้นบรรยากาศเท่านั้น ปัจจัยที่เป็นแนวทางการป้องกันลดปัญหามลพิษต้องแก้กันที่ต้นเหตุ โดยหลักๆคือการควบคุมที่แหล่งกำเนิดของการเกิดละอองฝุ่น  เช่น การติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นละอองในโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมคุณภาพอากาศที่ก่อให้เกิดมลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน เป็นต้น สามารถตรวจจับคุณภาพอากาศได้อย่างแม่นยำ เครื่องวัดฝุ่น PM10 มีหน้าที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 และจำแนกประเภทของฝุ่นละอองในอากาศ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, การแพทย์, ห้องปฏิบัติการ 

บทบาทสำคัญของเครื่องวัดฝุ่น PM10

เครื่องวัดฝุ่น PM10 มีบทบาทสำคัญในการวัดค่า, จำแนก, และวินิจฉัย แหล่งที่มาของสารปนเปื้อนในห้อง ซึ่งเป็นที่รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มคุณภาพอากาศและการเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมฝุ่นละอองในอากาศเป็นสิ่งสำคัญ

ในเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นปัญหาฝุ่นควัน อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก การใช้เลือกเครื่องวัดฝุ่น PM10 ให้ทราบถึงค่าของฝุ่นอย่างรวดเร็วที่สุด ณ เวลานั้นๆ เป็นเพียงตัวช่วยให้เราใช้ชีวิตประจำวันอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์

หากท่านใดต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านกันได้ที่ https://www.pico.co.th/?names=blog&files=air-quality-pm25